Onze visie.

Ons onderwijs is er op gericht dat kinderen een volwaardige persoonlijkheid ontwikkelen.

We streven er naar dat kinderen zichzelf op een creatieve manier kunnen uiten en dat ze de waarden leren kennen van het samenwerken. We hechten veel belang aan een positieve ingesteldheid zodat ze respect opbrengen voor elkaar, het leven en de natuur om ons heen.

Iedereen is uniek.

Kinderen met verschillende culturele achtergronden beleven het dagelijkse leven soms op een andere manier. Door ervaringen te delen, kunnen ze elkaar verrijken. Het uniek zijn van de kinderen zit verweven in het hele schoolgebeuren. Tijdens de praatronden, klassenraden, kringmomenten delen kinderen hun ervaringen en interesses met elkaar. De ervaringen die kinderen beleven, wekken veel vragen op. We bieden geen pasklare antwoorden, maar kinderen gaan zelf aan de slag om antwoorden te zoeken. Ze gaan zelfstandig op onderzoek. De zelfstandigheid die kinderen ontwikkelen, is een leerproces waarbij kiezen, plannen, resultaten bespreken, feedback aanvaarden en soms opnieuw aan de slag gaan aan bod komen.

Creatief ontplooien.

De kinderen krijgen de kans om creatief te zijn. Ze kunnen zich uitdrukken door met diverse materialen te exploreren, Het ene kind tekent graag, het andere is creatief met woorden en ontwikkelt zich tot schrijver. Zo ontplooit ieder kind zijn eigen talent. De leerstof wordt tevens op een creatieve manier aangebracht. De kinderen kunnen zichzelf zijn en hun eigen mogelijkheden ontdekken en verruimen dankzij de vrije expressie. In taal, vrije tekst, tijdens atelier en bij vrij onderzoek krijgen de kinderen de kans om zich te uiten.

Samen.

De coöperatieve klasorganisatie staat toe dat de kinderen leren van elkaar. Ze overleggen als ze in groep een onderzoek organiseren, helpen elkaar bij zelfstandig werk en kunnen wat er leeft in de klas bespreken in de klasraad. Bij het inoefenen van leerstof worden coöperatieve leervormen toegepast. Door de verschillende leeftijden te laten samenwerken, leren jongere kinderen van de ouderen en dragen ze zorg voor elkaar.

Evaluatie.

In het freinetonderwijs werken wij niet met een puntensysteem. Wij willen niet dat de kinderen zich onderling gaan vergelijken. Ieder kind werkt binnen zijn eigen mogelijkheden aan de doelen. Door zelfevaluatie en feedback kunnen ze zichzelf telkens bijsturen om de gestelde eisen te bereiken. Deze aandachtspunten zijn in een actieplan gegoten op korte en lange termijn. Ze worden regelmatig besproken en aangepast zowel in het team, de ouderpiste als de schoolraad.