Ouderwerking

De OUDERPISTE  ( ouderraad + oudervereniging ) vertegenwoordigt de ouders binnen onze school.

In De Pientere Piste organiseert de OUDERPISTE  het bestuur en de activiteiten van de ouderraad. Alle ouders van kinderen uit zowel de kleuter- en lagere school mogen deel uitmaken van deze ouderraad. Een aantal keren per jaar komt de OUDERPISTE samen, tijdens deze vergadermomenten zijn er ook leerkrachten aanwezig. Ze streeft ernaar om laagdrempelig te blijven. Bedoeling is om de samenwerking tussen ouders en school hecht te houden. Wij verwachten positief en actief engagement in het belang van alle kinderen van de school. Om de betrokkenheid groot te houden, is de ouder steeds welkom op de school en heeft hij/zij een belangrijke signaalfunctie. Elke ouder kan steeds de leerkracht en of directie aanspreken bij vragen of signalen. Bij zijn schoolbezoek houdt de ouder rekening met de interne afspraken en belet de beheersfunctie niet. Ouders kunnen zich nog verder engageren voor de opvoeding van hun kind en kunnen de school ondersteunen op verschillende manieren. Dit is steeds ondersteunend en / of adviserend, nooit beleidsmatig beslissend of sturend.

Begeleiding van kinderen

Ouders kunnen op vraag van de leerkrachten of de directie kinderen begeleiden bij verschillende activiteiten (zwemmen, uitstappen, knutselen, leesouder, helpen van kleuters bij het middageten,…).De leerkrachten zullen regelmatig een oproep doen voor helpende handen via Gimme of het infobord in de inkomhal.

Projectondersteunend

Ouders kunnen door het leerkrachtenteam geadviseerd worden voor kindgerichte ondersteuning (helpen bij de uitbouw van een documentatiecentrum, opbouw van een computernetwerk, materiaalbeheer,…).

 Ouderraad en oudervereniging samen OUDERPISTE genoemd. 

Alle ouders maken deel uit van de ouderraad, zodat iedere ouder advies- en informatierecht doch geen beslissingsrecht heeft. Alle ouders kunnen zich ook aansluiten bij de oudervereniging. De oudervereniging organiseert verschillende activiteiten om de school te ondersteunen.

Werkgroepen

Vanuit de ouderpiste ontstaan jaarlijks werkgroepjes die gericht rond thema’s werken en die de verantwoordelijkheid nemen van de  catering bij een bepaalde activiteit:

  •  feestpiste: catering bij feesten en activiteiten, organisatie van herfst- winter- en zomerdrink
  •  lampionnentocht : organisatie en catering bij de lampionnentocht  (aankleding speelplaats, hapjes en drankjes)
  •  kookwerkgroepje : koekjesbak en verkoop van zelfgemaakte koeken.
  •  tuinpiste : werken in de tuin, opbouw en onderhoud van tipi, aankoop verantwoord spelmateriaal voor de speelplaats, onderhoud tuinhuis, bouw insectenhotel, moestuin, kippenhok, verzorgen plantjes.

De dag van de ouder :   https://www.youtube.com/watch?v=UIV9z14JvSU